Giới thiệu Kết nối Doanh nghiệp
Mạng xã hội Kết nối - Kết nối Cộng đồng kinh doanh

Mạng Kết nối Cộng đồng Doanh nghiệp (www.ketnoi.app) được phát triển và vận hành bởi AppTeng - Nhà phát triển các nền tảng số hoá Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam. Mục tiêu của www.ketnoi.app nhằm hỗ trợ Cộng đồng Doanh nghiệp khởi nghiệp kết nối, chia sẻ và hỗ trợ nhau cùng phát triển. Chúng tôi mong ước đóng góp một phần nhỏ bé và công việc xây dựng đất nước Việt Nam hùng mạnh, trở thành cường quốc kinh tế trong khu vực và Quốc tế. www.ketnoi.app cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp bằng cách phát triển, cung cấp và vận hành các nền tảng CNTT số hoá doanh nghiệp ở mức cao nhất.